เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
     1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
     2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
     3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
     4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง

โดย : อยากเป็นเภสัช | เข้าชม : 2| วันที่ : 27 ธันวาคม 2556
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง

ตอบ ข้อ 1  การแสดงกระบี่กระบองนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 2

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดปรานกระบี่กระบองมาก ถึงกับโปรดให้

สมเด็จลูกยาเธอหลายพระองค์ทรงหัดกระบี่กระบองจนครบวง ในปี 2409 รัชกาลที่ 5

ทรงผนวชเป็นสามเณรตามพระราชประเพณี และทรงให้มีการเล่นกระบี่กระบองที่

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การบรรเลงดนตรี แบ่งได้ 3 ตอน

 1. พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีไทยก่อนการแสดงจะต้องแสดง

     ความเคารพต่อครุบาอาจารย์ ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง จะบรรเลงเพลง “ชมสมุทร”

 2. โหมโรง เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดง เช่น

     แขกโอด แขกไตร เยี่ยมวิมาน เป็นต้น

 3. การต่อสู้ การบรรเลงดนตรีจะต้องเลือกเพลงให้เมาะสมกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ 

 การมีดนตรีประกอบสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และชวา โดยการใช้ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเพลง

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 2| วันที่ : 27 ธันวาคม 2556