การเขียนประกาศโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนอะไรอย่างไร ระบุอะไรบ้างคะ

การเขียนประกาศโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนอะไรอย่างไร ระบุอะไรบ้างคะ

โดย : Ichimaru Gin | เข้าชม : 354| วันที่ : 28 กันยายน 2556
การเขียนประกาศโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนอะไรอย่างไร ระบุอะไรบ้างคะ

ประกาศโฆษณารับสมัครงานจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะคือ

1. ข้อมูลหลัก เช่น Required, Wanted, Needed ทั้ง 3 คำนี้แปลว่า”ต้องการ” อาจจะใส่ชื่อบริษัทด้วยก็ได้
2. ตำแหน่งงานที่ว่าง
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น Good command of…./Fluent in…”เก่งด้าน…” หรือ with accurate steno-typing ability ( มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ชวเลข)
4. วิธีสมัคร เช่น Apply in person ( สมัครด้วยตนเอง) / Apply in own hand-writing (สมัครด้วยการเขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร) /Please send an application stating experience to….(กรุณาส่งใบสมัครและบอกถึงประสบการณ์ไปที่…)
5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ [ contact address ]ค่ะ

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 352| วันที่ : 28 กันยายน 2556