งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างไรคะ

งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างไรคะ

โดย : Ichimaru Gin | เข้าชม : 1| วันที่ : 24 กันยายน 2556
งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างไรคะ

คุณค่าต่อนักเรียน หากนักเรียนได้ฝึกฝนการทำงานประดิษฐ์ จะได้เรียนรู้ถึงความวิริยะอุตสาหะ ได้ฝึกนิสัยให้มีความประณีต ละเอียดลออ พิถีพิถัน อดทน ขยัน มีความรอบคอบ และเห็นคุณค่า เอาใจใส่ต่องานทุกชิ้น

คุณค่าต่อท้องถิ่น การทำงานประดิษฐ์นั้น จะได้มีการนำสิ่งที่หาได้ในชุมชน ที่ไม่ได้ใช้ มาก่อให้เกิดประโยชน์ และนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดความสวยงามพร้อมกับสร้างประโยชน์ใช้สอย ให้สิ่งเหลือใช้ได้มีคุณค่าในตัวเพิ่มขึ้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ สภาพสังคม และแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี ในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง เพื่อจัดงานมงคลต่างๆในชุมชน

คุณ ค่าต่อประเทศชาติ งานประดิษฐ์ถือเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้มีความชำนาญ งานประดิษฐ์บางอย่าง เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ และเป็นสิ่งบ่งบอก แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยให้คนต่างชาติได้รับรู้ และชื่นชมในฝีมือ และความประณีตของคนไทยค่ะ

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 1| วันที่ : 24 กันยายน 2556