สารคอลลอยด์ เป็นสารแบบไหน มีขนาดโมเลกุลประมาณเท่าไหร่

สารคอลลอยด์ เป็นสารแบบไหน มีขนาดโมเลกุลประมาณเท่าไหร่

โดย : Kuchiki Byakuya | เข้าชม : 162| วันที่ : 31 สิงหาคม 2556
สารคอลลอยด์ เป็นสารแบบไหน มีขนาดโมเลกุลประมาณเท่าไหร่

คอลลอยด์ (colloid) เป็นสารผสมที่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกัน โดยแบ่งเป็นส่วนเนื้อเดียว (continous phase) และอนุภาคคอลลอยด์ (dispersed phase) ซึ่ง ตัวอนุภาคคอนลอยด์จะมีขนาดระหว่าง 10-7-10-4 เซนติเมตร หรือมากกว่าขนาดรูกระดาษเซลโลเฟน แต่น้อยกว่ารูกระดาษกรอง อนุภาคคอนลอยด์จะเกาะตัว ใหญ่กว่าโมเลกุล แต่ไม่ใหญ่มากจะแยกชั้นชัดเจน เช่น นม ควัน เป็นต้น

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 163| วันที่ : 31 สิงหาคม 2556