อัตราเร็วเชิงมุม คืออะไร

อัตราเร็วเชิงมุม คืออะไร

โดย : Kusajishi Yachiru | เข้าชม : 619| วันที่ : 27 สิงหาคม 2556
อัตราเร็วเชิงมุม คืออะไร

อัตราเร็วเชิงมุม (Angular speed)

อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมนั้นคือความยาวของ
เส้นโค้งที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 วินาที
ซึ่งเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราเร็วเชิงเส้น (v)

          
แต่ยังมีอัตราเร็วอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป็นการบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมที่จุดศูนย์กลาง
เนื่องจากการกวาดไปของรัศมี ใน 1 วินาที เรียกว่า อัตราเร็วเชิงมุม (w)
อ่านว่า โอเมก้า

นิยามอัตราเชิงมุม (w) คือ มุมที่รัศมีกวาดไปได้ใน 1 วินาทีมีหน่วยเป็น เรเดียน/วินาที

การบอกมุมนอกจากจะมีหน่วยเป็นองศาแล้ว ยังอาจใช้หน่วยเป็นเรเดียน
(radian) โดยมีนิยามว่า มุม 1 เรเดียน
มีค่าเท่ากับมุมที่จุดศุนย์กลางของวงกลม
ซึ่งมีเส้นโค้งรองรับมุมยาวเท่ากับรัศมี หรือกล่าวได้ว่ามุมในหน่วยเรเดียน
คือ อัตราส่วนระหว่างส่วนเส้นโค้งที่รองรับมุมกับรัศมีของวงกลม

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 625| วันที่ : 27 สิงหาคม 2556