1 กิโลนิวตันเท่ากับกี่กิโลกรัม

1 กิโลนิวตันเท่ากับกี่กิโลกรัม

โดย : Kuchiki Byakuya | เข้าชม : 4| วันที่ : 25 สิงหาคม 2556
1 กิโลนิวตันเท่ากับกี่กิโลกรัม

F=ma <<< เเรงมีหน่วยเป็นนิวตัน
1 นิวตัน = 1 kg.m/s2
1000 นิวตัน = 1 กิโลนิวตัน = 1000 kg.m/s2
ถามว่า 1 กิโลนิวตันเท่ากับกี่กิโลกรัม
เอา a หรือความเร่งไปหาร(ดูจากหน่วย)
1000 kg.m/s2 หาร a  ; a=g=9.8 m/s2
จึงคิดเป็น 102.04 kg ขณะที่มีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเป็น 9.8 m/s2

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 4| วันที่ : 25 สิงหาคม 2556