ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูงคะ

ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูงคะ

1. ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง
(machine-oriented language)

โดย : Abarai Renji | เข้าชม : 798| วันที่ : 25 สิงหาคม 2556
ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูงคะ

ภาษาในคอมพิวเตอร์แบ่งกว้างๆ ออกมาจะมี 3 แบบครับ

1. ภาษาระดับต่ำ ซึ่งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ "ภาษาเครื่อง" ซึ่งจะสั่งการโดยรหัสเลขฐานสอง และ "ภาษาแอสเซมบลี" เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากครับ เพียงแต่เพิ่มตัวแปลภาษาขึ้นมาคือแอมเซมเบอลร์ เพื่อแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

2. ภาษาระดับกลาง เป็นภาษาแบบโครงสร้างซึ่งใกล้เคียงกับภาษาระดับสูงมาก ที่เรานิยมใช้กันก็คือภาษา C ครับ

3. ภาษาระดับสูง มีการใช้ชุดคำสั่งที่เราเรียกกันว่า "Statements" ที่มีลักษณะเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าใจชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ง่าย ขึ้น ซึ่งภาษาระดับสูงจำเป็นต้องมีตัวแปลภาษาจาดชุดคำสั่งที่เขียนให้เป็นภาษา เครื่อง ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ อินเตอร์พรีเตอร์(ใช้แปลชุดคำสั่ง) และ คอมไพเลอร์(แปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรม) ตัวอย่างภาษาระดับสูง เช่น COBAL,VB, FORTRAN, PASCAL เป็นต้นครับ

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 795| วันที่ : 25 สิงหาคม 2556