ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ

ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ

โดย : Ichimaru Gin | เข้าชม : 4| วันที่ : 11 สิงหาคม 2556
ประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ

๑.แรงเสียดทานช่วยให้วัตถุหยุดเคลื่อนที่ หากปราศจากแรงเสียดทานแล้ววัตถุก็ไม่อาจหยุดเคลื่อนที่ในเวลาที่ต้องการจะ หยุดได้เพราะไม่มีแรงที่มาช่วยต้านการเคลื่อนที่ไว้

๒. แรงเสียดทานช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น เมื่อผู้หญิงออกแรงเดิน แรงจะถูกส่งจากเท้าไปดันพื้นที่เหยียบ เมื่อพื้นมีแรงมากระทำพื้นก็จะส่งแรงไปดันวัตถุกลับตามกฎข้อที่ ๓ นิวตันที่ว่า เมื่อเกิดแรงกิริยา จะมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นเสมอ โดยที่แรงปฏิกิริยาจะมีขนาดเท่ากับแรงกิริยาแต่มีทิศตรงข้ามกัน ซึ่งแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันเท้าของผู้หญิงในรูปกลับมาจะเป็นแรงที่ทำให้ ผู้หญิงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้

๓. แรงเสียดทานช่วยในการเคลื่อนที่เลี้ยวไป-มาของวัตถุ
เช่น เมื่อนักแข่งเอียงตัวทำมุม θ กับพื้น จะเกิดแรง F ทำมุม θ กับพื้น เมื่อแตกแรง F เป็นแรงองค์ประกอบจะได้เป็น Fcosθและ Fsinθหากปราศจากแรงเสียดทานรถจักรยานยนต์คันนี้จะเคลื่อนที่หลุดออกจากแนว การวิ่งไปไม่สามารเลี้ยวได้ แต่หากเนื่องจากกฎข้อที่ 3 ของ
นิวตัน รถจักรยานยนต์ดันพื้นในแนวระดับด้วยแรง Fsinθจะเกิดแรงเสียดทาน f มากระทำต่อรถจักรยานยนต์ ซึ่งแรงเสียดทานนี้จะกลายเป็นแรงสู่ศูนย์กลางของรถจักรยานยนต์ ทำให้รถจักรยานยนต์สามารถเลี้ยวได้

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 4| วันที่ : 11 สิงหาคม 2556