วิทยาศาสตร์ กับครูพี่บิ๊ก
Posted By Meiji Tensai | 04 ธ.ค. 61
1,068 views

Shares
0

 

 

 

พี่บิ๊ก  ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

1. อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.

4. ประสบการณ์การสอน 14 ปี