สังคม กับ อ.ชัย
Posted By Meiji Tensai | 04 ธ.ค. 61
878 views

Shares
0

 

อาจารย์ ชัย ลาภเพิ่มทวี

การศึกษา

          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (I.R)

 

การทำงาน

1. อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทย์-ศิลป์ PINNACLE สยามสแควร์
2. อาจารย์พิเศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล เช่น เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, ซางตาครู้ส คอนแวนต์, มาแตร์เดอีวิทยาลัย , ราชินี, ราชินีบน, เบญจมราชาลัย, สตรีสมุทรปราการ, พุทธจักรวิทยา และอื่นๆ
3. อาจารย์รับเชิญออกข้อสอบให้กับ TARO, T RUE, Nation (มาม่า), Eduzones
4. อาจารย์รับเชิญพิเศษติวให้ BRAND SUMMER CAMP, โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11
5. อาจารย์รับเชิญพิเศษให้ ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ETV true visions ช่อง 96)
6. หนึ่งในอาจารย์ของสถาบันกวดวิชาเจี๋ย (คณิตศาสตร์ –อ.เจี๋ย, ภาษาไทย-ครูลิลลี่, สังคม-อ.ชัย)
 

ผลงานด้านหนังสือ

1. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมปลาย ม.5-6 เล่ม 1 และ 2
2. ตำราเรียนตะลุยโจทย์สังคมกว่า 3,000 ข้อ เพี่อสอบ O-NET
3. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลาย
5. ตำราเรียนความรู้รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน (ระดับมัธยมต้น)
6. หนังสือสารานุกรมศัพท์สังคมศาสตร์
7. Pocket Book ศัพท์สังคมเปรียบเทียบ
8. สรุปย่อสังคม Admissions
9. ท้าทายข้อสอบ O-NET
10. ติวเข้มสอบตรงรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
11. เจาะใจโจทย์สังคม Admissions
12. ผลงานต่อไป : รอบรู้ประวัติศาสตร์ และรอบรู้ภูมิศาสตร์