ภาษาไทย กับครูลิลลี่
Posted By Meiji Tensai | 03 ธ.ค. 61
776 views

Shares
0

 

ครูลิลลี่ หรือ อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

 

ประวัติการศึกษา

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนอัสสัมชัญ  ระยอง

      ระดับมัธยมปลาย              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

      ระดับอุดมศึกษา                นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

      พ.ศ. 2534                  บริษัท ภาษรฯ รายการทีวีวาที (คุณกรรณิกา ธรรมเกษร)

      พ.ศ. 2535                  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

      พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน      อาจารย์ภาษาไทย โรงเรียนพินนาเคิล สยามสแควร์

      พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรม “บ้านพุฒมณฑา” อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ผลงานด้านสังคม

      1. อาจารย์พิเศษมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล

      2. อาจารย์พิเศษโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University” สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด

      3. วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทย” แก่ครูภาษาไทยทั่วประเทศ

      4. อาจารย์พิเศษสถานศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

      5. อาจารย์พิเศษประจำโครงการ แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      6. ครูอาสาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

      7. อาจารย์พิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ