Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Teacher

ข่าวการศึกษา

Contents of the week
ข่าวการศึกษา
ผลการค้นหา 82 บทความ Last | Most View
คุรุสภา จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี
คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ”
เช็คประกาศผล NT ป. 3 ปีการศึกษา 2561
สพฐ. ประกาศผลแล้ว NT ป. 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูประกาศผล คลิกที่นี่
มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2562ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ2เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565)โดยกำหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้และแต่งตั้งคณะ