Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 208 บทความ Last | Most View
กุฏิหลวงหลวงพ่อชา ณ สวนโมกข์ สัญลักษณ์สายสัมพันธ์ของหลวงพ่อชา ท่านพุทธทาสภิกขุ
กุฏิหลวงหลวงปู่ชา ณ สวนโมกข์ สัญลักษณ์สายสัมพันธ์ระหว่าง หลวงพ่อชา และ ท่านพุทธทาสภิกขุ
เมื่อพระอานนท์อธิบายว่า ผ้าไตรจีวรใช้ทำอะไรได้บ้าง
ไตรจีวรคืออะไร คือผ้าจีวร ๓ ผืนคนไทยเรียกสั้นๆ ว่าผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้ เป็นผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) อุตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับห่ม) และอันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) ไตรจีวรเป็นปัจจัยหรือบริขา
บวชแล้วได้อะไร โดย น้องธิ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 7
บวชแล้วได้อะไร ? เล่าประสบการณ์จากการบวชในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม