บ้าน ตอนที่ 1/2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ก.ค. 53
 | 15.6K views

บ้านคือวิมานของเรา เด็กๆ เคยได้ยินเพลงนี้ไหมค่ะ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว เด็กๆ เคยสังเกตไหมคะ ว่าบ้านแต่ละหลังมีความแตกต่างกัน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

บุคคลและสถานที่แวดล้อม อ.2 การทักทาย
14.7K views
บุคคลต่างๆ
14.4K views
สถานที่ต่างๆ
14K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

บุคคลและสถานที่แวดล้อม อ.2 การทักทาย
14.7K views
บุคคลต่างๆ
14.4K views
สถานที่ต่างๆ
14K views