ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตอน OและP
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 ก.ค. 53
 | 13.6K views

เด็กๆ มาทำความรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะ วันนี้เรามาฝึกเขียนและฝึกออกเสียง ตัว O ออกเสียงว่า \"โอ\" และตัว P ออกเสียงว่า \"พี\"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 จำนวนไม่เกิน 10
3.9K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ชุดที่ 3
43.3K views
ข้อสอบสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 บวกลบอย่างง่าย ชุด2
3.7K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 เลขเเสนสนุก
18.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 จำนวนไม่เกิน 10
3.9K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ชุดที่ 3
43.3K views
ข้อสอบสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 บวกลบอย่างง่าย ชุด2
3.7K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 เลขเเสนสนุก
18.4K views