รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทัก...ตอบ ให้ถูกต้อง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
31 มี.ค. 53
 | 9.9K views

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทัก...ตอบ ให้ถูกต้อง
รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทัก...ตอบ ให้ถูกต้อง / คำที่นำเสนอ : คะ-ค่ะ

คำว่า คะ  มีเสียงวรรณยุกต์ตรี ใช้ลงท้ายประโยคแสดงคำถามหรือข้อสงสัย
คำว่า ค่ะ  มีเสียงวรรณยุกต์โท ใช้ลงท้ายประโยคแสดงความสุภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 19
22.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ
127K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28
80K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ
109.4K views