รู้ รัก ภาษาไทย ตอน หลังคา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
15 มี.ค. 53
 | 2.7K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน หลังคา

หลังคา ทำไมจึงเรียกว่าหลังคา เพราะว่า สมัยโบราณหลังคาบ้านทำด้วยหญ้าคา (การเรียกชื่อต่างๆมีประวัติ มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไปตามสิ่งต่างๆ )

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.5K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 4
66.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 16
26.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 25
14K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28
80K views