รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เดียว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
15 มี.ค. 53
 | 3.3K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เดียว

เดียว หมายถึง หนึ่ง เดียวจะใช้หลังคำลักษณะนาม เช่น นกตัวเดียว ของชิ้นเดียว เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การสะกดคำ ความหมายของคำ
63.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 31
22K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 29
18.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
19.2K views