รู้ รัก ภาษาไทย ตอน จูงจมูก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 มี.ค. 53
 | 6K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน จูงจมูก

จูงจมูก เป็นสำนวนเปรียบเทียบ หมายถึง ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตัวเอง

สื่อการเรียนรู้ "รู้ รัก ภาษาไทย ตอน แมวไทย" โดย ราชบัณฑิตยสถาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.5K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 12
29.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 18
19.5K views
ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม
40.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
368 views