รู้ รัก ภาษาไทย ตอน สระแปลงรูป
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 มี.ค. 53
 | 7.1K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน สระแปลงรูป

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน สระแปลงรูป

สระเอะ กับ สระแอะ ถ้ามีตัวสะกดต่อท้าย สระอะจะแปลงรูปกลายเป็นไม้ไต่คู้แทน เช่นคำว่า เด็ก อ่านว่า ดอ-เอะ-กอ   = เดะก  เวลาเขียนจะเขียนว่า เด็ก เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 10
16.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 7
99.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 13
45.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 15
23.5K views