รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ขวักไขว่
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 มี.ค. 53
 | 4.9K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ขวักไขว่

ขวักไขว่ แปลว่า อาการที่เคลื่อนไหวสวนกันไปมาอย่างสับสน คำที่มี ข ควบ ว ต้องอ่านเสียงควบ เช่น ขวา แขวน เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง
36K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที
1.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
38.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์
62.6K views