รู้ รัก ภาษาไทย ตอน คน-ศพ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
18 ก.พ. 53
 | 10.2K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน คน-ศพ

คำลักษณะนาม ต้องสัมพันธ์ กับ นามที่มาข้างหน้า เช่น เมื่อพูกถึงคน ลักษณะนามต้องเป็นคน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 5
60.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 7
43.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 10
34.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 6
45K views