การอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
11 ก.พ. 53
 | 11.2K views

การอ่าน ตอนที่ 1
การอ่าน ตอนที่ 2
การอ่าน ตอนที่ 3
การอ่าน ตอนที่ 4
การอ่าน ตอนที่ 5
การอ่าน ตอนที่ 6
การอ่าน ตอนที่ 7
การอ่าน ตอนที่ 8
การอ่าน ตอนที่ 9

การอ่านย่อความ คือ การถ่ายทอดใจความสำคัญของเรื่องที่เก็บได้จากการอ่านหรือการฟัง โดยใช้ภาษาของเราเอง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 1
5.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 เรื่อง บทสนทนา
56.9K views
ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561
0 views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 8
10K views