ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 29 ม.ค. 53
38.9K views

ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 1
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 2
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 3
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 4
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 5
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 6
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 7
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 8
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 9
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 10
ความคิดกับภาษา : ภาษากับเหตุผล ตอนที่ 11

โครงสร้างของเหตุผล
โครงสร้างของเหตุผลต้องมีสองส่วนคือ เหตุ และ ผล
เหตุ คือ สาเหตุ,ข้อสนับสนุน,เหตุผล 
ผล  คือ ผลลัพธ์,ข้อสรุป

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2
26.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 33
6.6K views
ภาษาไทย ม.4 - ม.6 ชุดที่ 1
32K views
แบบทดสอบปลายภาค ภาษาไทย
24.3K views