ชนิดของคำ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 ม.ค. 53
 | 19K views

ชนิดของคำ ตอนที่ 1
ชนิดของคำ ตอนที่ 2
ชนิดของคำ ตอนที่ 3
ชนิดของคำ ตอนที่ 4
ชนิดของคำ ตอนที่ 5
ชนิดของคำ ตอนที่ 6
ชนิดของคำ ตอนที่ 7
ชนิดของคำ ตอนที่ 8
ชนิดของคำ ตอนที่ 9
ชนิดของคำ ตอนที่ 11
ชนิดของคำ ตอนที่ 12
ชนิดของคำ ตอนที่ 13
ชนิดของคำ ตอนที่ 14
ชนิดของคำ ตอนที่ 15
ชนิดของคำ ตอนที่ 16
ชนิดของคำ ตอนที 10

ในการใช้ภาษา เราควรทราบว่า คำไหนมีที่ใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร นักไวยากรณ์
ได้สังเกตความหมายและหน้าที่ของคำในประโยค แล้วจึงแบ่งคำในภาษาไทยออกเป็นหมวด หรือ ชนิด
ได้ 7 ชนิด คือ
1. คำนาม
2. คำสรรพนาม
3. คำกริยา
4. คำวิเศษณ์
5. คำสันธาน
6. คำบุพบท
7. คำอุทาน 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4
12.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 18
8K views
แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านการอ่าน
15.2K views
ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561
0 views