อินดิเคเตอร์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ต.ค. 62
 | 61 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 3 minutes

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย เช่น กระดาษลิตมัส สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน บรอมไทมอลบลู ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ หรือสีที่สกัดจากดอกไม้ ใบไม้ของพืชบางชนิด เป็นต้น

การใช้กระดาษลิตมัส

       1. ใช้กระดาษลิตมัสทีละแผ่นทั้ง 2 สี ตัดให้มีขนาดพอเหมาะกับที่จะใช้ มือที่หยิบกระดาษลิตมัสจะต้องสะอาดและแห้ง
       2. วางกระดาษลิตมัสบนถ้วยกระเบื้องหรือแผ่นกระจก หรือกระดาษที่สะอาด ใช้แท่งแก้วที่สะอาดแตะของเหลว แล้วนำมาแตะกระดาษลิตมัสทั้งสองสี
       3. สังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
              3.1 สารละลายในน้ำที่ทำให้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู น้ำมะขาม น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำผักผลไม้ น้ำฝน
              3.2 สารละลายในน้ำที่ทำให้กระดาษลิตมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมีฤทธิ์เป็นเบส เช่น น้ำผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำสบู่ น้ำปูนใส น้ำยาปรับผ้านุ่ม สารละลายโซดาไฟ​
              3.3 สารละลายในน้ำที่ไม่ทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีเลยมีฤทธิ์เป็นกลาง เช่น น้ำกลั่น น้ำหวาน น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน

การใช้สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน

       1. หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนลงไปในสารละลายที่ต้องการทดสอบ
       2. ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบส แต่ถ้าสารละลายไม่เกิดการเปลี่ยนสีแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือเป็นกลาง

การใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์

       1. ใช้กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จุ่มในสารละลายที่ต้องการ
       2. นำกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ไปเทียบสีกับสีข้างกล่อง จะทราบได้ว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือเบสและมีค่า pH ประมาณเท่าไหร่

อินดิเคเตอร์จากดอกไม้ของพืชบางชนิดสามารถใช้ตรวจสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารต่าง ๆ ได้ เช่น

       - น้ำดอกอัญชัน จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงในสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด
       - น้ำขมิ้นชัน จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลในสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส
       - น้ำดอกกระเจี๊ยบ, น้ำดอกชบาซ้อน จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวในสารละลายที่มีสมับติเป็นเบส
       - น้ำดอกดาวเรือง จะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีเหลืองในสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส

Tag :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
แรงลอยตัว
448 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
23.8K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
97K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์พืชเซลล์สัตว์
51.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 2
34.9K views
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 7
8.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
แรงลอยตัว
448 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
23.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
97K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์พืชเซลล์สัตว์
51.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 2
34.9K views
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 7
8.8K views