อันตรายจากกรดและเบส
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
21 ต.ค. 62
 | 28 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 3 minutes

อันตรายจากกรดเข้มข้น

       1. ไอของกรดจะทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ดวงตาและระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง
       2. ถ้ากรดถูกผิวหนังหรือดวงตาจะทำให้อักเสบอย่างรุนแรง เกิดรอยไหม้หรือแผลพุพอง
       3. ถ้ารับประทานกรดเข้มข้นเข้าไป จะกัดอวัยวะภายในอย่างรุนแรง

อันตรายจากเบสเข้มข้น

       1. ไอของเบสทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
       2. ถ้าเบสเข้มข้นถูกผิวหนังจะทำให้เกิดรอยไหม้หรือเกิดอาการระคายเคือง ถ้าเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบหรือระคายเคือง
       3. ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำลายอวัยวะภายใน

ถ้าโดนกรดที่ผิวหนังหรือที่หน้า ให้ใช้น้ำล้างมาก ๆ ทันที แล้วล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วจึงใช้น้ำล้างอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ 20 นาที แล้วปิดด้วยผ้าพันแผล

ถ้าโดนเบสที่ผิวหนังหรือที่หน้า ให้ใช้น้ำล้างมากๆ ทันที แล้วล้างด้วยสารละลายกรดแอซีติกเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วจึงใช้น้ำล้างอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ 20 นาที แล้วปิดด้วยผ้าพันแผล

ถ้าโดนกรดเบสเข้าตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ โดยให้คนเจ็บกลอกตาในน้ำเป็นเวลาประมาณ 50 นาที แล้วจึงไปพบแพทย์

 

 

 

Tag :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 2 การจำแนกสาร
65 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
24K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 20
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศของโลก
23.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 26
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 3
11K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 2 การจำแนกสาร
65 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
24K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 20
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศของโลก
23.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 26
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 3
11K views