สมบัติของเบส
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
21 ต.ค. 62
 | 28 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 3 minutes

เบส (Base) คือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำน้อยกว่า หรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่า เบสมีสมบัติดังนี้

         1. มีค่า pH มากกว่า 7
         2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
         3. มีรสฝาดหรือรสขม
         4. เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน ไอออนเหล่านี้เคลื่อนที่ได้
         5. ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) หรือเป็นสารที่รับโปรตอนจากสารอื่น
         6. สารละลายเบส ทำให้สารละลายกรดมีค่าความเป็นกรดน้อยลงหรือเป็นกลางได้
         7. ต้มสารละลายเบสกับไขมันจะได้สบู่ โดยถ้าใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต้มกับไขมันจะได้สบู่เนื้อนิ่ม ถ้าใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต้มกับไขมันจะได้สบู่เนื้อแข็ง
         8. ต้มสารละลายเบสกับโลหะบางชนิด ได้แก๊สไฮโดรเจน เช่น เมื่อต้มสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสังกะสีได้แก๊สไฮโดรเจน
         9. ต้มสารละลายเบสกับเกลือแอมโมเนียมได้แก๊สแอมโมเนีย (NH3) เช่น เมื่อต้มสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับแอมโมเนียมคลอไรด์ได้แก๊สแอมโมเนีย

 

Tag :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 2 การจำแนกสาร
65 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
24K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 20
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศของโลก
23.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 26
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 3
11K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 2 การจำแนกสาร
65 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
24K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 20
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ชั้นบรรยากาศของโลก
23.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 26
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 3
11K views