ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Vocab in the Exam ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
24 ต.ค. 62
 | 385 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 43 minutes

Vocab in the Exam

Tactics for choosing vocab in the exam

Context
 พิจารณาว่าอยู่ในบริบทไหน และคำศัพท์สามารถแปลตามบริบทได้หรือไม่

Clues
 พิจารณาเบาะแสโดยรอบที่จะช่วยอธิบายคำศัพท์นั้น ๆ

Modifiers
 พิจารณาคำขยายความ ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการหาคำศัพท์ที่เหมาะสมได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
4.9K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2542) ชุดที่11
213 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559
20.2K views
แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 4
9.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่3
249 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
4.9K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2542) ชุดที่11
213 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559
20.2K views
แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 4
9.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่3
249 views