ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Situational Dialogue ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
24 ต.ค. 62
 | 296 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 34 minutes

Situational Dialogue


Tactics for Situational Dialogue

Background
 พิจารณาว่าเรื่องนั้น ๆ อยู่ในสถานที่ / สถานการณ์ใด

Mood & Tone
 พิจารณาว่าบริบทเป็นไปในทิศทางใด

Relations
 พิจารณาว่าความสัมพันธ์ของบริบทอยู่ในระดับใด

Meaning
 พิจารณาการใช้ความหมายอย่างถูกต้องต่อบริบท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
4.9K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่4
252 views
ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 4
4.4K views
แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 10
3.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่5
171 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
4.9K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่4
252 views
ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 4
4.4K views
แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 10
3.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่5
171 views