วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย โครงสร้างอะตอม 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 03 ก.ค. 62
1K views

โครงสร้างอะตอม


เดโมเครตุส กล่าวว่า สสารประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กมากเกินกว่าที่ตาจะมองเห็นได้ แบ่งแยกย่อยต่อไปอีกไม่ได้ เรียกว่า atomos ในเวลาต่อมารู้จักกันดีในชื่อ atom

จอห์น ดาลตัน เป็นผู้เสนอทฤษฎีอะตอม

โจเซฟ จอห์น ทอมสัน เสนอว่า อะตอมเป็นทรงกลมที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนและอนุภาคที่มีประจุบวกกระจายอยู่เท่า ๆ กัน

รัทเทอร์ฟอร์ด เสนอโครงสร้างอะตอมที่มีนิวเคลียสเป็นศูนย์กลาง

นีล โบร์ พัฒนาแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยกล่าวว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ ตามระดับพลังงาน

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย ระบบนิเวศ 2
1.5K views
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย การแบ่งเซลล์
1.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1
3.5K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550
150.7K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2551
18.9K views
แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 5
18.2K views