วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย ระบบนิเวศ 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ก.ค. 62
 | 2.6K views

ระบบนิเวศ

 

ชีวนิเวศ (Biome) แบ่งเป็น
1. ไบโอบก
2. ไบโอมในน้ำ

 

หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
1. ผู้ผลิต
2. ผู้บริโภค
3. ผู้ย่อยสลาย

 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
1. ภาวะแข่งขัน
2. ภาวะปรสิต
3. ภาวะ parasitoidism 
4. ภาวะล่าเหยื่อ
5. ภาวะเกื้อกูล
6. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
7. ภาวะพึ่งพา
8. ภาวะการหลั่งสารห้ามการเจริญหรือการทำลายล้าง
9. ภาวะกระทบกระเทือน
10. ภาวะเป็นกลาง
11. ภาวะมีการย่อยสลาย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
9.7K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
1.1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่3
4.6K views
แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน
13.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5
9.3K views
แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง สภาวะโลกร้อน ชุดที่ 2
13.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
9.7K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
1.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่3
4.6K views
แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน
13.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5
9.3K views
แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง สภาวะโลกร้อน ชุดที่ 2
13.9K views