วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ก.ค. 62
 | 3.2K views

พื้นฐานการศึกษาชีววิทยา-เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

พื้นฐานการศึกษาชีววิทยา
ลำดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์
1. การสังเกต
2. ตั้งปัญหา
3. ตั้งสมมติฐาน
4. ตรวจสอบสมมติฐาน
5. แปลผลและสรุปผลการทดลอง

 

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
องค์ประกอบของเซลล์
1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
2. ผนังเซลล์ (Cell wall)
3. นิวเคลียส (Nucleus)
4. ออร์แกเนลล์ (Organelle) ประกอบด้วย 
- ไรโบโซม (Ribosome) 
- เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum, ER) 
- ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) 
- กอลจิบอดี (Golgi body) 
- ไลโซโซม (Lysosome) 
- แวคิวโอล (Vacuole) 
- พลาสติด (Plastid)

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
9.6K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
1K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2
1K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5
2.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4
6.8K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 3
1.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
9.6K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2
1K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5
2.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4
6.8K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 3
1.6K views