วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบนิเวศ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 03 ก.ค. 62
5.6K views

ระบบนิเวศ

 

ระบบนิเวศ ประกอบด้วย กลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แบ่งได้เป็นระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศน้ำ

 

บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- ผู้ผลิต (Producer) ได้แก่ พืช ซึ่งสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารเองได้
- ผู้บริโภค (Consumer) ได้แก่ สัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ และสัตว์กินซาก
- ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) ได้แก่ จุลินทรีย์อย่าง เห็ด เชื้อรา แบคทีเรีย

 

ห่วงโซ่อาหาร คือ การถ่ายทอดพลังงานโดยการกินเป็นทอด ๆ ต่อเนื่องกันไป เช่น แครอต ---> กระต่าย ---> สุนัขจิ้งจอก ---> สิงโต ซึ่งการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารจะเป็นไปตามกฎ 10%

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 1 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน
4.4K views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
15.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
21.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 1
57.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14
39.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10
63.4K views