วิทยาศาสตร์ ม. ต้น แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 02
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
03 ก.ค. 62
 | 6.5K views

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แรง คือ ปริมาณที่ทำให้วัตถุุพยายามเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
มวล เป็นสมบัติทางความเฉื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1. กฎแห่งความเฉื่อย วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่
ดังนั้น ΣF = 0
2. กฎแห่งความเร่ง วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
ดังนั้น ΣF = ma
3. กฎแห่งกรรม ทุก ๆ แรงกิริยา ต้องมีแรงปฏิกิริยากระทำเสมอ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.9K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง แรงและปฏิกิริยาทางเคมี
50.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3
30K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
14.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
17.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.9K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง แรงและปฏิกิริยาทางเคมี
50.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3
30K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
14.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
17.3K views