วิทยาศาสตร์ ม. ต้น แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 01
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
03 ก.ค. 62
 | 7.7K views

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แรง คือ ปริมาณที่ทำให้วัตถุุพยายามเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
มวล เป็นสมบัติทางความเฉื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1. กฎแห่งความเฉื่อย วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่
ดังนั้น  ΣF = 0
2. กฎแห่งความเร่ง วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
ดังนั้น  ΣF = ma
3. กฎแห่งกรรม ทุก ๆ แรงกิริยา ต้องมีแรงปฏิกิริยากระทำเสมอ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
3K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
60.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 2
47.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 1
46.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบขับถ่าย
35.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 10
25.1K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
3K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
60.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 2
47.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 1
46.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบขับถ่าย
35.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 10
25.1K views