ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Tenses & Voices
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 ก.ค. 62
3K views

Tenses & Voices


Tense คือ การเปลี่ยนรูปกริยาตามกาลเวลา ในประโยคภาษาอังกฤษมี 12 Tense คือ
1.Present Simple Tense
2.Present Continuous Tense
3.Present Perfect Tense
4.Present Perfect Continuous Tense
5.Past Simple Tense
6.Past Continuous Tense
7.Past Perfect Tense
8.Past Perfect Continuous Tense
9.Future Simple Tense
10.Futur Continuous Tense
11.Future Perfect Tense
12.Future Perfect Continuous Tense

 

Tag :
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
2.4K views
ภาษาต่างประเทศ
สรุปบทเรียน : ชีทสรุปภาษาอังกฤษ ม. ปลาย โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses
10.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่9
228 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่6
3.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2542) ชุดที่4
230 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่3
432 views