คณิตศาสตร์ ม. ต้น พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 ก.ค. 62
 | 10.8K views

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1

พื้นที่ผิวและปริมาตร

 

รูปทรงเรขาคณิต ประกอบด้วย

 

1. ปริซึม คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งคู่อยูในแนวระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

2. ทรงกระบอก เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปทรงเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

 

3. พีระมิด เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

 

4. กรวย เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนฐานเป็นส่วนของเส้นตรง

 

5. ทรงกลม เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 แบบรูป
704 views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 คู่อันดับและกราฟ
459 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่3
30.8K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่1
87.8K views
การวัดความยาวและพื้นที่
73.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่6
53.8K views