เหตุการณ์สำคัญ ความรู้ทั่วไป ใช้ได้ทุกสนามสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มี.ค. 60
167.5K views

รู้รอบด้าน เหตุการณ์สำคัญ
 

     แทบจะทุกสนามสอบเราจะต้องเจอข้อสอบถามถึงเหตุการณ์บ้านเมืองของไทย สถานการณ์เป็นไปรอบโลก และเรื่องราวความรู้ทั่วไป ดังนั้นน้องๆ ต้องหูตากว้างไกล ติดตามข่าวสารต่างๆ อ่านข่าวและบทความความรู้ให้มากเข้าไว้ รู้เยอะเท่าไรเราจะนำไปหนึ่งก้าว

     แต่แหล่งข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ก็มีมากจนตามอ่านกันไม่หวาดไม่ไหว ไร้กังวลจ้า เรารวบรวม สรุปสาระเหตุการณ์สำคัญๆ ความรู้ทั่วไปมาให้แล้ว

 

     พระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร  

     เมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515  มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร"

     และในวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

     **ทั้งนี้จะยังไม่ขานคำว่า “พระบาท” นำหน้าพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระองค์ใหม่ จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

     สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  

     พระนามเต็ม สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ที่จารึกในพระสุพรรณบัฎ คือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรงสกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุตปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทรชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช”

     สิริอายุ 89 ปี 68 พรรษา มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์”  เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นชาวจังหวัดราชบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

          

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
880 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
860 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น(ร.1-3)
27.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่7
8.2K views
ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่4
54.9K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6
6.3K views