ภาษาอังกฤษ ม. 1 เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
9K views

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
12.2K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
4.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

(Grammar) Possessive Adjectives
33.7K views
(Grammar) Question Words
55.7K views
Eng
41.3K views
วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่2
357.2K views