การใช้ตารางแก้ปัญหา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
07 มี.ค. 60
 | 12.6K views

การใช้ตารางแก้ปัญหา 

 


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 แบบรูป
702 views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 คู่อันดับและกราฟ
459 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เศษส่วน
61.2K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่2
9.9K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
26.2K views
คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้
39.4K views