ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 มี.ค. 60
 | 21K views

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 2
เรื่อง รู้รอบออสเตรเลียและโอเชียเนีย 


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33
22.3K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3
6.2K views
สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
61.7K views
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่10
10.1K views