ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 มี.ค. 60
 | 20.9K views

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 2
เรื่อง รู้รอบออสเตรเลียและโอเชียเนีย 


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์
32.3K views
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
54.8K views
การเมือง การปกครอง และกฏหมาย
47K views
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่21
9.4K views