ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
10 มี.ค. 60
 | 30.6K views

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตอน 1


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่34
45.1K views
โอเชียเนียและออสเตรเลีย
33.3K views
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่11
9.8K views
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
106.3K views