การพาความร้อน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 08 มี.ค. 60
14.3K views

การพาความร้อน
เรื่อง ไขความลับกับการพาความร้อน


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ม. ต้น เรื่องระบบนิเวศ
3.3K views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
10.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 8
157.3K views
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(จัดทำโดยรินกะ)
40.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 19
24.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 9
44.1K views