ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การวิเคราะห์โคลงโลกนิติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
28.1K views

การวิเคราะห์โคลงโลกนิติ
 

     โคลงโลกนิติ เป็นโคลงสุภาษิตที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
20K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
12.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 10
36.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
140.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 4
24.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 2
21.3K views