ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง หน้าที่ของคำในประโยค
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
20.6K views

หน้าที่ของคำในประโยค เรื่อง หน้าที่ของฉันสำคัญไฉน
 

     คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ พืช สิ่งของ แบ่งออกเป็น
          สามานยนาม เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะ
          วิสามานยนาม เป็นคำนามชี้เฉพาะ
          สมุหนาม เป็นคำนามที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไป
          ลักษณะนาม เป็นคำนามบอกลักษณะของคำนาม
          อาการนาม คือ คำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการ มักมีคำว่า การ และ ความ นำหน้า เช่น การกิน การพูด ความคิด ความฝัน


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
20K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
12.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ
30.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
55.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
56.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 2
82.5K views