ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง คำในภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
21.8K views

คำในภาษาไทย เรื่อง ฉันเป็นใครเธอรู้ไหม
 

     คำในภาษาไทยมี 7 ชนิด คือ
     1. คำนาม
     2. คำกริยา
     3. คำสรรพนาม
     4. คำวิเศษณ์
     5. คำบุพบท
     6. คำสันธาน
     7. คำอุทาน


สื่อ CAI Project  
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
20.5K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
12.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
136.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 7
18.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 5
67.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 11
35K views