บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชในสวน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 30.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑ ลักษณะของพืช
   โครงสร้างของพืช

 

 

 

 

 


       ราก
       ทำหน้าที่ยึดพืชไว้กับดิน และช่วยดูดน้ำและธาตุอาหาร มี ๒ ชนิด คือ รากแก้ว รากที่หยั่งลึกลงไปในพื้นดิน พบมากในพืชขนาดใหญ่ และรากฝอย รากเส้นเล็ก ๆ ที่แตกออกมาจากรากแก้ว พบในพืชขนาดเล็ก พืชบางชนิดมีครบทั้ง ๒ ชนิด
       ลำต้น
       ทำหน้าที่นำน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช
       ใบ
       ทำหน้าที่ผลิตอาหารส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช มีส่วนที่สำคัญ คือ ก้านใบ ขอบใบ แผ่นใบ และเส้นใบ แต่ละชนิดมีใบไม่เหมือนกัน
       ดอก
       มีหน้าที่สืบพันธุ์และทำให้เกิดผล แต่ละชนิดจะมีรูปร่าง กลิ่น และสีแตกต่างกัน
       ผล
       ทำหน้าที่ขยายพันธุ์ ภายในจะมีเมล็ดที่จะสามารถนำมาเพาะปลูก ผลของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง กลิ่น และรส

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของพืช
   ๑. ดอกใช้จัดแจกันหรือร้อยพวงมาลัย
   ๒. ผลใช้รับประทานหรือทำยารักษาโรค
   ๓. ใช้ทำอาหารหรือห่ออาหาร
   ๔. ลำต้นใช้สร้างบ้านและทำของใช้

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒ พืชใกล้ตัว
   พืชในท้องถิ่น
      คือ พืชที่พบมากในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ และสามารถทนต่อสภาพอากาศในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้
      ใช้เกณฑ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยหรือลักษณะภายนอกของพืช

 

 

 

 

 

 


แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
17.1K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
72.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 1
9.3K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 1
19.6K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10
38.7K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11
40.9K views