ภาษาไทย ป. 6 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สุครีพหักฉัตร การใช้ถ้อยคำสุภาพ กาพย์ยานี 11
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
8.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 
 
ผังมโนทัศน์ รามเกียรติ์
 
 

สุครีพเดิมเป็นคน แต่ถูกสาปให้กลายเป็นลิง สุครีพเป็นลูกนางกาลอัจนากับพระอาทิตย์ ดังนั้น จึงมีผิวกายสีแดง มีพี่สองคนคือ นางสวาหะซึ่งเป็นแม่ของหนุมาน และพระยาพาลี หากนับศักดิ์เครือญาติกันแล้วสุครีพเป็นน้าของหนุมาน และหนุมานเป็นคนพาสุครีพมาถวายตัวเพื่อเป็นทหารเอกคนสำคัญของพระราม

 

การใช้ถ้อยคำสุภาพ

ถ้อยคำสุภาพ หมายถึง ถ้อยคำที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และบุคคล  ลักษณะการใช้ถ้อยคำสุภาพ มีดังนี้

            ๑. ให้ใช้ตรงความหมาย และใช้ตามฐานะของบุคคล

            ๒. คำบางคำใช้ต่างกันในภาษาพูดและภาษาเขียน

            ๓. คำสรรพนามที่ใช้ต่างกันตามเพศ ฐานะ และความนิยมที่ถือว่าเป็นคำสุภาพหรือไม่สุภาพ

            ๔. คำกริยาบางคำแสดงความสุภาพของภาษา

            ลักษณะของคำสุภาพ คือ เป็นถ้อยคำที่ไม่ห้วนหรือแข็งกระด้าง ไม่เป็นคำหยาบหรือคำผวน ซึ่งมีความหมายหยาบคาย  บางคำใช้ในภาษาพูด บางคำใช้ในภาษาเขียน และไม่เป็นคำสแลง

 

ประกาศ

เป็นข้อความแจ้งเรื่องราว หรือแนะนำให้ผู้อื่นทราบและปฏิบัติตามประกาศ ผู้อ่านจึงต้องจับประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง ที่มา และใจความสำคัญ

 

กาพย์ยานี ๑๑

เป็นบทร้อยกรองที่บทหนึ่งจะมี ๒ บาท แต่ละบาทมี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คำ ส่วนวรรคหลังมี ๖ คำ โดยคำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่ ๒ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ และคำสุดท้ายของบทแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ในบทต่อไป เรียกว่า สัมผัสระหว่างบท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1
27.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 16
49.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 17
28.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 29
123.2K views